X X
X X

Wkraczając w nowe stulecie

Jeszcze długo nie opadną wzruszenie, emocje i pozytywna energia jaką przyniosły ostatnie dni… Uroczystości związane ze Stuleciem Szkoły Dwojga Imion – naszej szkoły. Te chwile pozostaną z nami już na zawsze. Jednym z piękniejszych prezentów jaki otrzymała szkoła w dniu swych niezwykłych urodzin stała się Odznaka Honorowa „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”. Jak czytamy w preambule: Trzeciemu Liceum Ogólnokształcącemu im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu za wkład w rozwój polskiej pedagogiki, wzbogacenie oferty edukacyjnej w Regionie oraz działalność społeczną”. Odznakę wręczyła na balu jubileuszowym w imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego Pani Marzena Wodzińska. To duma i zaszczyt, zwieńczenie pracy wielu osób i pokoleń. Niech to wydarzenie stanie się okazją do podziękowania.

                Pragnę podziękować wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie obchodów Stulecia. Dziękuję tym, którzy przez cały rok budowali jubileuszowe obchody, organizowali liczne imprezy, które sprawiły, że były to najhuczniej obchodzone setne urodziny. Dziękuję tym, którzy dobrą radą, budującym słowem i konkretnym gestem tworzyli święto całej szkolnej społeczności. Dziękuję tym, którzy przez ostatnie 3 dni uroczystości jubileuszowych czuwali, by dla każdego kto związany jest z kaliskim „Kopernikiem” były to chwile niezapomniane.

Dziękuję nauczycielom, uczniom, absolwentom, władzom miasta i województwa, przyjaciołom.

Dyrektor III LO im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu

Anna Narewska