X X
X X

Wyniki wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/19

Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego 28.09.2018
Osób uprawnionych do głosowania : 767
Głosów oddanych:  579
Głosów nieważnych : 10
Frekwencja : 75%
1. Sylwester Sulanowski – 2B1 : 341
2. Krzysztof Pawlak – 1D3 : 88
3. Julia Mroczkowska – 2B2/ Szymon Kolański – 1F : po 62 głosy
4. Maria Kurdyk  2A : 12
5 Martyna Pietrzak 1D3 : 4
Wybory opiekuna SU (łącznie oddano głosy na 20 nauczycieli) :
1. Monika Baran : 161
2. Lech Moryksiewicz : 68
3. Paulina Bielewicz :41
4. Paweł Bartosik : 26
5. Grzegorz Szymański : 24
6. Sławomir Przygodzki 20
7. Grzegorz Kulawinek 18