X X
X X

XIV KONFERENCJA GEOGRAFICZNA

Szanse i wyzwania współczesnej geografii

Zapraszamy do udziału w czternastej już edycji Konferencji Geograficznej, która odbędzie się 23 października 2019 o godz. 9.00 w Auli III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu.
W minionym półwieczu zaobserwowano gwałtowny wzrost katastrof naturalnych, w wyniku których zmarło prawie 5 mln osób, a straty materialne oszacowano na 4,5 tryliona dolarów. Poważnym wyzwaniem staje się więc poznanie mechanizmów tych procesów w celu ich dokładnego prognozowania, monitorowania oraz współdziałanie w zakresie opracowania scenariuszy postępowania w sytuacjach zagrożenia.
Swoje wyniki badań przedstawią nam wykładowcy Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, obejmujący patronatem naukowym klasy geograficzne naszego liceum.

Organizator: III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu, Anna Bobińska

PROGRAM KONFERENCJI

23 października 2019, 09.00 SESJA NAUKOWA w Auli III LO
wykłady prowadzone przez pracowników naukowych Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

9.00 – 9.15 Uroczyste otwarcie konferencji
prof. UAM dr hab. Leszek Kasprzak, Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

9.15 – 10.00 Dokąd zmierza klimat?
prof. UAM dr hab. Leszek Kasprzak, Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

10.00 – 11.00 Antropocen – era antropogeniczna. Wyzwania dla człowieka i przyrody
prof. UAM dr hab. Mirosław Makohonienko, Dyrektor Instytutu Geoekologii i Geojnformacji , Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

11.00 – 11.15 przerwa

11.15 – 12.00 Amazonia – woda i ogień
prof. UAM dr hab. Małgorzata Mazurek, Zakład Geoinformacji, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, PrzewodniczącaPoznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego

12.00 – 12.45 Geoinformacja – geografia na miarę XXI wieku
dr Patrycja Przewoźna, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

12.45 – 13.00 podsumowanie konferencji

Uczestniczą klasy 1E, 1G1, 2G1, 3G1
Opiekę sprawują: Anna Bobińska, Renata Miaśkiewicz