X X
X X

XVII KONFERENCJA NAUKOWA

XVII KONFERENCJA NAUKOWA

Szanse i wyzwania współczesnej geografii w zakresie edukacji klimatycznej  – adaptacja do zmiany klimatu

9 kwietnia 2024 godz. 10.00

III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu

Świat staje się coraz bardziej złożony i stawia społeczeństwa w obliczu wyzwań związanych z poważnymi problemami, takimi jak zmiana klimatu, czy kryzys środowiskowy, które nie mają prostych rozwiązań i dotyczą wielu interesariuszy reprezentujących sprzeczne interesy. „Największa grupa ludzi, ta znajdująca się między dwoma krańcami osi, rozumie i rozpoznaje fakty, ale nic z nimi nie robi, ponieważ nie wie, co mogłaby zrobić, lub też dlatego, że o wiele łatwiej jest nie zastanawiać się nad zmianami klimatycznymi w ogóle. Bo to przerażające i przytłaczające” – Christiana Figueres. 

XVII Konferencja Naukowa zorganizowana jest przez III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu pod patronatem naukowym Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Konferencja została objęta honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Anna Bobińska

link do grafiki: https://odn.kalisz.pl/2024/04/03/xvii-konferencja-naukowa-szanse-i-wyzwania-wspolczesnej-geografii-w-zakresie-edukacji-klimatycznej-adaptacja-do-zmiany-klimatu/