X X
X X

Zajęcia na Politechnice Łódzkiej

W piątek 29.09.2023r. młodzież klas 3D oraz 2B IIILO im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu w ramach umowy patronackiej naszego liceum z Wydziałem Chemicznym Politechniki Łódzkiej wzięła udział w zajęciach zorganizowanych przez pracowników naukowych wspomnianej uczelni wyższej.

W Łodzi młodzież została podzielona na dwie równe grupy i w czasie kiedy jedna grupa przysłuchiwała się wykładowi prof. dra hab. inż. Zbigniewa Kamińskiego z Instytutu Chemii Organicznej na temat „Izomeria optyczna”, druga grupa miała zajęcia laboratoryjne z zakresu „Szereg elektrochemiczny metali – aktywność metali”, prowadzone przez dr inż. Magdalenę Nowosielską z Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej, wspomaganą przez technika Zdzisława Brandeburga w zakresie pokazu reakcji metali aktywnych ( sód, potas ) z wodą. Później nastąpiła zamiana form pracy obu grup tj.:  wykład -> ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia laboratoryjne -> wykład.

Młodzież wróciła do Kalisza nieco zmęczona, ale zadowolona  z dobrze przepracowanych zajęć.