X X
X X

Dlaczego Kopernik?
III LO SZKOŁĄ SUKCESU I WIELU MOŻLIWOŚCI
III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika nazywane także „szkołą dwojga imion” obecnie zajmuje 8 miejsce w Wielkopolsce, posiadając tytuł „Złotej” szkoły wśród najlepszych liceów w Polsce, wg Ogólnopolskiego Rankingu Szkół – Perspektywy (2024). Każdego roku nasze liceum osiąga wysokie miejsca w rankingu. Szkoła posiada wiele certyfikatów m. in.: Szkoły Promującej Zdrowie, Szkoły Przedsiębiorczości, Szkoły Odkrywców Talentów, Szkoły z Klasą, Szkoła Nowych Technologii, Szkoły bez Przemocy. Szkoła dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną
 
WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI
Nasze liceum współpracuje z uniwersyteckimi ośrodkami badawczymi w kraju, np. UAM w Poznaniu, Uniwersytetem Warszawskim, Politechniką Łódzką, Politechniką Wrocławską, Politechniką Poznańską, SGH w Warszawie, Akademią Kaliską oraz za granicą – CERN w Genewie. W oparciu o współpracę z ośrodkami naukowymi i wyższymi uczelniami od kilku lat cyklicznie organizowane są przedmiotowe konferencje oraz wyjazdowe zajęcia laboratoryjne i wykłady. 
 
WYMIANA MIĘDZYNARODOWA I WYCIECZKI ZAGRANICZNE
W ramach wymiany międzynarodowej corocznie podejmujemy grupy młodzieży z Holandii. Jesteśmy beneficjentami projektu Erasmus + m.in. do Włoch i Portugalii. Młodzież również ma możliwość skorzystać z wyjazdów edukacyjnych do Londynu czy Paryża, gdzie uczniowie szlifują swój angielski i francuski nie tylko „na mieście”, ale także u rodzin tzw. host families. W niedalekiej przyszłości szkoła przystępuje do Erasmus + do Hiszpanii. 
 
JĘZYKI OBCE
Szkoła oferuje nauczanie różnorodnych języków obcych: j. niemieckiego, j. hiszpańskiego, j. włoskiego, j. francuskiego, równolegle z j. angielskim:
https://www.youtube.com/watch?v=Oept0F0h8Qk
https://tiny.pl/w6cc7 

 
NASZE WSPÓLNE SUKCESY 
III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika inicjuje szereg działań edukacyjnych, naukowych, kulturalnych i społecznych w Kaliszu i regionie. Dodatkowo w Koperniku organizowane są konferencje popularnonaukowe np. „Mój mózg moim warsztatem pracy”, Konferencja Geograficzna czy Konferencja Naukowa w zakresie edukacji klimatycznej. Nasza młodzież angażuje się chętnie w projekty i akcje charytatywne o zasięgu lokalnym, jak również ogólnopolskim np. „Szlachetna paczka” czy pomoc Ukrainie. 
 
OSIĄGNIĘCIA NASZYCH UCZNIÓW
Od lat nasi uczniowie w olimpiadach przedmiotowych uzyskują tytuły laureatów i finalistów. Co roku nasi uczniowie otrzymują Stypendium Prezesa Rady Ministrów, a absolwenci stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Wyróżnieni uczniowie są laureatami i finalistami olimpiad oraz konkursów o zasięgu nie tylko ogólnopolskim, ale także europejskim („Science on stage Europe”). Wielu naszych uczniów zdobywa indeksy na wyższe uczelnie startując z powodzeniem w specjalistycznych olimpiadach. Gro uczniów lokuje się w czołówce tematycznych konkursów ogólnopolskich.
Bieżące osiągnięcia naszych uczniów można znaleźć na: https://kopernik.kalisz.pl/nasze-sukcesy/ 
 
CHÓR KOPERNIK
Od 1997r. w liceum istnieje chór „Kopernik”, założony przez panią Henrykę Iglewską – Mocek, a od 2021 roku prowadzony przez panią Marię Szczap.
Historia Chóru dostępna na: https://kopernik.kalisz.pl/kopernik-ssm/chor/artykuly/
Bieżące działania można śledzić na profilu: https://www.facebook.com/ChorKopernik\ 
 
TEATR „NIBY NIC”, MTPN I MŁODA EUROPA 
W szkole działa także zespół teatralny „Niby nic” pod kierunkiem pani Kamilli Kiermasz. Młodzież może doskonalić swój warsztat aktorski, ćwiczyć dykcję, a także realizować się scenicznie. Ponadto nasi uczniowie mogą być członkiem Młodzieżowego Towarzystwa Przyjaciół Nauk czy realizować działania w Szkolnym Klubie Europejskim „Młoda Europa”. 
 
SZKOLNA TELEWIZJA „KOPERNIK NEWS”
Idea powstania szkolnej telewizji wzięła się z ogromnej pasji, ciekawości oraz umiejętności uczniów naszej szkoły. Telewizyjna ekipa, złożona z przedstawicieli różnych klas – w formie relacji i reportaży oraz felietonów telewizyjnych – pokazuje życie szkoły, ale i ciekawe zjawiska wokół. Na szkolnej stronie internetowej pojawiają się także wywiady oraz etiudy filmowe. Elementem wzmacniającym szkolną telewizję jest możliwość współpracy z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarskich UAM Poznań, który jest naukowym patronem działań wolnej młodzieży.
Polecamy: https://tiny.pl/w6ccs 
 
WOLONTARIAT
Duża część osób należących do Szkolnego Koła Wolontariatu systematycznie współpracuje ze Świetlicą Socjoterapeutyczną oraz współpracuje z kaliskim DPS-em. Wolontariusze organizują zbiórki artykułów spożywczych i chemicznych. SKW inicjowało i inicjuje także przeróżne akcje pomocowe m.in: zbiórki odzieży dla jednej ze szkół białoruskich, kiermasze, licytacje, loterie fantowe, zbiórki przedmiotów potrzebnych w Schronisku dla zwierząt. Szkoła włącza się całym sercem w pomoc dla Ukrainy. 
 
JAGIELLONKI DANCE
Zespół „Jagiellonki Dance”, od początku swoich występów na różnych arenach sportowych, od miejskich począwszy, poprzez rejon i na wojewódzkich skończywszy, zdobywają dla szkoły medale. Dziewczęta poprzez swoje sukcesy i rozpoznawalność są ambasadorkami naszej szkoły. 
 
MINIPRZEDSIĘBIORSTWA
Nasze miniprzedsiębiorstwa prowadzone przez uczniów rozwijają kompetencje biznesowe i ekonomiczne. Jedno z nich znalazło się w gronie finalistów Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK 2020! Corocznie w ramach zajęć z przedsiębiorczości powstają nowe firmy, które promują kreatywność i oryginalność w swoich działaniach. 
 
BIBLIOTEKA
Biblioteka szkolna posiada bogaty księgozbiór, a obecnie wzbogaciła się o nowości wydawnicze z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Od wielu lat działa także Koło Przyjaciół Książki. Corocznie realizowanych jest szereg akcji bibliotecznych, tj.: Tydzień Zakazanych Książek, Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych, Światowy Dzień Książki, Bookcrossing w Koperniku czy Przerwa na Czytanie, Czytam sobie w bibliotece. Biblioteka organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną. Zapraszamy na liczne konkursy literackie, fotograficzne i plastyczne.
Zapraszamy do nas: https://www.facebook.com/BibliotekaIIILOKalisz 
 
W sumie, dlaczego „Kopernik”?
– Zajęcia w systemie jednozmianowym
– Szafki dla wszystkich uczniów
– Szkolny radiowęzeł
– Przyjazna i miła atmosfera
– Wyjazdy i integracje
– Hipsternia i chillernia – strefa wypoczynku
– Jedne z najwyższych wyników matur w Kaliszu
P.S. Mamy szerokie korytarze 
 
Jeśli chcesz rozwijać swoje pasje, talenty oraz dostać się na wymarzony
kierunek studiów – nie zastanawiaj się!
Dołącz do Nas!
Nie po to Kopernik ruszył ziemię, żeby teraz stać w miejscu.STRONA SZKOŁYhttp://kopernik.kalisz.pl/
FACEBOOKhttps://www.facebook.com/IIILOKalisz
INSTAGRAMhttps://www.instagram.com/p/CLKXi9uAkGd/

 Nasza oferta na rok szkolny 2024/25: