Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Filharmonia: koncert odwołany

UWAGA: piątkowy (19 stycznia) koncert w auli WPA UAM z udziałem Filharmonii Kaliskiej odwołano z powodu choroby artysty.

Stypendium im. Św. Jana Pawła II

Uprzejmie informujemy, że uczniowie zainteresowani Stypendium Miasta Kalisza im. Jana Pawła II mogą już pobierać wnioski stypendialne i oświadczenia o dochodach ze strony internetowej Kopernika.

Regulaminowe kryteria dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych:

- średnia ocen osiągnięta w semestrze poprzedzającym semestr, na który składa się wniosek: 4,1

- próg dochodowy – rozumie się przez to dochód do 1000,00 zł netto na członka rodziny ucznia

Wypełnione wnioski i dołączone do nich oświadczenia prosimy składać po wystawieniu ocen w sekretariacie do środy, 31 stycznia 2018. Proszę o dotrzymanie terminu i o dokładne wypełnienie wszystkich punktów. Szczególnie ważny jest punkt 11, gdzie należy wypisać precyzyjnie swoje osiągnięcia w nauce, także wcześniejsze (rodzaj zawodów, miejsce, udział, termin udziału itp.).

Średnią ocen podajemy z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Proszę pobrać z sekretariatu szkoły zasady weryfikacji dochodów i zapoznać się z nimi przed złożeniem wniosku.

Wniosek składamy na II semestr roku szkolnego 2017 / 2018.

Czekamy na wyniki

15 stycznia Maciej Tylak z 3 B1 reprezentował naszą szkołę w etapie okręgowym 42. Olimpiady Języka Angielskiego (część pisemna), który odbył się w Poznaniu. Opiekunem Macieja jest p. Izabela Gracz. - Czekamy na wyniki i życzymy powodzenia. Zespół anglistek III LO

Ciało i emocje

W piątek, 10 stycznia klasa 1 D2 z wychowawczynią Aleksandrą Bajger oraz p. Moniką Michalską odwiedziła poznańską wystawę Body Worlds Vital prezentującą ciała poddane plastynacji; ludzkie organy w różnych stadiach rozwoju, a także dotknięte chorobą. Kontrowersje oraz kwestie merytoryczne związane z tą wystawą wyjaśniała oprowadzająca nas studentka medycyny.

Drugim punktem wycieczki była głośna wystawa obrazów Fridy Kahlo, zdjęć wykonanych malarce przez jej przyjaciółki, a także dzieł jej męża, Diego Rivery. Lekcja muzealna pozwoliła nam dokładnie przyjrzeć się wybranym dziełom oraz zrozumieć często zagadkowe symbole związane z tragicznym i pełnym bólu życiem artystki.

Schorowane ciało i trudna miłość zaowocowały niezwykłymi obrazami, a my połączyliśmy oba wydarzenia w jedno intensywne przeżycie. Aleksandra Bajger

Koniec I okresu

We wtorek, 16 stycznia zbierze się Rada Pedagogiczna, która dokona klasyfikacji uczniów za semestr I. Początek obrad o 15:00.

Rodziców - przedstawicieli wszystkich klas - o 16:30 zapraszamy na spotkanie z Radą Rodziców.

Z kolei o 17:30 rozpoczną się zebrania z wychowawcami, czyli wywiadówki podsumowujące frekwencję i wyniki w nauce uczniów klas I - III w kończącej się połowie roku szkolnego 2017/2018. Zapraszamy.

Marcin Wyrostek i Corazon

Będzie energetycznie, rytmicznie, po polsku... i dla uczniów Kopernika za jedyne 10 zł! Filharmonia Kaliska zaprasza na koncert akordeonisty Marcina Wyrostka (zwycięzca "Mam talent") z zespołem Corazon i orkiestrą symfoniczną. Usłyszymy utwory wybitnych polskich kompozytorów muzyki tradycyjnej, ludowej i filmowej w nowych aranżacjach. Będzie można klaskać, tupać i podrygiwać - na ludowo i nie tylko... Piątek, 19 stycznia g. 19:30 Aula WPA UAM w Kaliszu.

- Polecam i zapraszam, Monika Michalska https://www.youtube.com/watch?v=tt7VEbcTmWU

"ELEKTRON" - Maciej i Filip w finale

Maciej Małyjasiak (3 A) i Filip Jabłoński (3 B1) w finale ogólnopolskiego konkursu ELEKTRON organizowanego przez Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej. Zmagania finałowe odbędą się 2 lutego. - Życzymy powodzenia, Dorota Jeziorek-Knioła.

Młode referaty w Studenckim Kole Naukowym PWSZ

10 stycznia uczniowie naszej szkoły po raz czwarty skorzystali z zaproszenia Studenckiego Koła Naukowego "Żyjesz w Środowisku", działającego przy kierunku Inżynieria Środowiska Wydziału Politechnicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu, biorąc aktywny udział w XI Seminarium Naukowym.

Po raz pierwszy wygłosili na sesji referaty: Julia Bartczak 2 D2, Jan Szatkowski 1 B1, Agnieszka Janiak 2 D2, Aleksandra Trzebińska 2 D3, Agata Witczak 2 D3. W sesji plakatowej zaprezentowano prace plastyczne - makiety i plakaty - wykonane przez 30 uczniów naszej szkoły. Opiekę merytoryczna nad autorami prac - p. Katarzyna Rzepczak. A referatów młodzieży podczas sesji wysłuchała Katarzyna Kozieł, koordynator projektu.