X X
X X

BEZPŁATNE SZKOLENIA Z ZAKRESU KOMPETENCJI CYFROWYCH

MIASTO KALISZ ORAZ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 W KALISZU
ZAPRASZAJĄ NA BEZPŁATNE SZKOLENIA Z ZAKRESU KOMPETENCJI CYFROWYCH

Rodzic w Internecie – adresowane do rodziców i opiekunów poświęcone jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i mądrego korzystania z sieci. Uczestnicy/-czki poznają źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dostępnych w bibliotekach i muzeach cyfrowych oraz nauczą się jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo w sieci i reagować na zagrożenia. Rodzice i opiekunowie nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji dla rodzin, takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny, a także z usług związanych ze zdrowiem.

Realizowane w okresie: 18.02.2019 r. – 30.06.2019 r.

 

Kultura w sieci – przeznaczone jest dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się gdzie w Internecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury i zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystywać je do nauki lub własnej twórczości. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury.

Realizowane w okresie: 11.03.2019 r. – 30.04.2019 r.

Moje finanse i transakcje w sieci – przeznaczone jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu. Po zakończeniu szkolenia uczestnik/-czka będzie potrafił zarządzać kontem bankowym wykorzystując sieć, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji.

Realizowane w okresie: 15.04.2019 r. – 31.05.2019 r.

Działam w sieciach społecznościowych – przeznaczone jest dla osób, które chcą poznać filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystać je w działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie. Uczestnicy/-czki po zakończeniu szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie sieci społecznościach.

Realizowane w okresie: 13.05.2019 r. – 30.06.2019 r.

Tworzę własną stronę internetową (blog) – przeznaczone jest dla osób, które chciałyby mieć swoje miejsce w sieci w postaci własnej strony internetowej lub blogu. Uczestnicy/-czki po zakończeniu szkolenia nabędą podstawowe umiejętności pozwalające im stworzyć takie miejsce, zarządzać nim, opracowywać i dodawać do niego treści (słowne, graficzne, muzyczne, filmowe), z uwzględnieniem ich ochrony na gruncie prawa autorskiego, monitorować wykorzystując mechanizmy analityki internetowej, rozpowszechniać oraz zrozumieć, jakie sprawy formalne trzeba załatwić.

Realizowane w okresie: 13.05.2019 r. – 30.06.2019 r.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniach przyjmuje
Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 16 w Kaliszu.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 62 757 28 98