X X
X X

O chemii z gimnazjalistami – podsumowanie projektu

W sobotę 23 lutego 2019 roku w naszej szkole odbył się finał międzyszkolnego projektu edukacyjnego „Chemia świątecznego stołu”.

Do udziału w projekcie zgłosiło się 41 uczniów klasy trzeciej gimnazjum i ośmioro uczniów klasy ósmej szkoły podstawowej Zespołu Szkół nr 9 w Kaliszu.

Podczas finału zaproszone drużyny prezentowały efekty swojej dwumiesięcznej pracy.

Komisja konkursowa w składzie: Pan Grzegorz Wieczorek, Pani Marzena Łodzińska, Pan Paweł Bartosik, Pani Katarzyna Kozieł przyznała dwa równorzędne wyróżnienia za najlepiej zrealizowany projekt.

Nagrody otrzymali: Piotr Mak i Marcel Mocny (kl. 8) oraz Kasandra Kowalewicz, Anna Jankowiak, Paulina Świeżyńska (kl. 3 gimnazjum).  Nagrody dla wyróżnionych uczniów sfinansowała Rada Rodziców III Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu.

Pan Wicedyrektor Zbigniew Miśkiewicz wręczył podziękowania nauczycielkom  Pani  Annie Skowrońskiej i Pani Beacie Weirauch, pełniącym opiekę merytoryczną nad uczniami podczas  ich pracy nad projektem,  oraz  dyplomy  i drobne upominki wszystkim uczestnikom.

Po części oficjalnej zostały przeprowadzone zajęcia otwarte z:

  • biologii  – Budowa i funkcje DNA i RNA  przez Panią Katarzynę Rzepczak
  • chemii – Izolacja DNA z truskawek przez Pana Pawła Bartosika i Panią Katarzynę Kozieł
  • fizyki – Optyka w Koperniku przez Panią Małgorzatę Masłowską.

Wszystkie z zrealizowane   projekty  były dowodem na kreatywność i pasje uczniów.  Za zgodą autorów będą prezentowane  podczas XI Szkolnych Spotkań z Nauką Copernicus Science 2019.

Serdecznie dziękuję za życzliwość ,  pomoc podczas  organizacji, zaangażowanie   i wsparcie   Dyrekcji, Radzie Rodziców, Nauczycielom biorącym udział w finale projektu i prowadzącym zajęcia otwarte oraz Paniom : Beacie Góreckiej-Pęder, Paulinie Bielewicz, Donacie Mieloch, Kamili Kiermasz, Monice Michalskiej,  Angelice Kuś, Monice  Kocembie.

Wielkie uznanie i wdzięczność kieruję do uczniów   – Julii Pęcherz ( 2d2 )  i  Konrada Ludwiczaka  ( 2b1) odpowiedzialnych za  wizję i dźwięk podczas prezentacji  uczniowskich w dniu finału , oraz Norberta Lisa (3b2) i Michała Piotrowskiego  (3b2) za projekt,  wykonanie dyplomów i podziękowań.

Katarzyna Kozieł – autor  projektu

Zobacz zdjęcia