X X
X X

Finał Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z chemii

Piotr Gradowski (4D) został zakwalifikowany do finału Ogólnopolskiej Olimpiady organizowanej przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie!

Serdecznie gratulujemy!

dr Iwona Mądrzak-Litwa