X X
X X

„Kopernik” na WPiA UAM w Kaliszu”

Rok 2023 został ogłoszony Rokiem Mikołaja Kopernika, gdyż w tym roku obchodzimy 550. rocznicę urodzin wielkiego uczonego. III Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika ma zatem okazję, by świętować ten Jubileusz w sposób szczególny – to przecież Patron szkoły. Z tej okazji 20 lutego kaliski „Kopernik” celebrował urodziny Kopernika. W szkole odbyły się liczne konkursy, okolicznościowe imprezy sportowe a potem cała szkolna społeczność uczestniczyła w koncercie w auli Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu. To właśnie z tą uczelnią od lat łączy III LO – współpraca naukowa. Uroczystość swym wykładem uświetnił Dziekan WPiA UAM w Kaliszu, Prof. UAM dr hab. Piotr Łuszczykiewicz, który wygłosił doskonały wykład dotyczący kopernikańskich przełomów w naukach humanistycznych. Zaraz po spotkaniu z literaturą nastąpiło spotkanie z muzyką. Doskonały jak zawsze, prowadzony przez panią Dyrygent Marię Szczap Chór „Kopernik” wystąpił w okolicznościowym koncercie, poprowadzonym przez panią Monikę Mikołajczak-Cholajda. „Kaliski „Kopernik” sukcesami swoich uczniów, wielością ich zainteresowań potwierdza tylko wszechstronność Patrona szkoły” – podkreśliła Dyrektor III LO, pani Anna Narewska. Przypomnijmy, że od lat mury szkoły opuszcza wielu absolwentów, którzy z sukcesem kształcą się na wielu uczelniach w kraju i za granicą, a uczniowie szkoły osiągają liczne sukcesy w olimpiadach przedmiotowych z różnych dziedzin.

Fot. Mikołaj Wanat