X X
X X

List otwarty nauczycieli III LO

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Pracownicy Pedagogiczni
i Niepedagogiczni kaliskich Szkół i Przedszkoli.

Pragniemy odnieść się do zaistniałej sytuacji związanej z niemożnością zorganizowania strajku zaplanowanego na 8. kwietnia b.r. w III LO im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu.

Na wstępie wszystkich Państwa serdecznie przepraszamy za to, co się wydarzyło. Całym sercem jesteśmy z Wami, solidaryzujemy się ze strajkującymi i wspieramy Was w każdej możliwej formie.

Informujemy, że zaistniała sytuacja jest związana z uchybieniem proceduralnym, o którym dowiedzieliśmy się dopiero w piątek 5. kwietnia. Odbyło się wówczas spotkanie z udziałem przewodniczącego lokalnych struktur ZNP, który poinformował nasze grono zarówno o braku możliwości rozpoczęcia przez nas legalnego strajku w planowanym terminie, jak i późniejszego dołączenia do tej formy protestu. Przestrzegł nas, że udział w nielegalnym strajku skutkować będzie pociągnięciem jego uczestników do odpowiedzialności karnej, a w dalszej konsekwencji pozbawieniem prawa do wykonywania zawodu. Zostaliśmy zatem postawieni przed faktem dokonanym i zmuszeni do odstąpienia od strajku, co jest sprzeczne z naszą wcześniejszą decyzją.

Jesteśmy tym zaskoczeni i czujemy się ogromnie rozczarowani, zwłaszcza, że zdecydowana większość  pracowników naszej szkoły w przeprowadzonym w marcu referendum opowiedziało się za strajkiem. Ponadto, od początku mamy ogromne poparcie naszych wspaniałych uczniów, którzy nadal są z nami, pomimo tego, co się wydarzyło. Jesteśmy im za to bardzo wdzięczni i dumni z ich postawy.

Grono pedagogiczne III LO im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu