X X
X X

Oświadczenie Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi enuncjacjami prasowymi, dotyczącymi moich rzekomych działań mających na celu uniemożliwienie przeprowadzenia akcji strajkowej w III Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Kaliszu pragnę poinformować, co następuje.

Jako nauczyciel z niemal trzydziestoletnim stażem w pełni rozumiem oczekiwania płacowe koleżanek i kolegów, wykonujących zawód nauczyciela. Postępująca pauperyzacja środowiska, wynikająca z niskich uposażeń, prowadzi do degradacji rangi zawodu, obniżenia poziomu nauki, czego skutki ze względów oczywistych są destrukcyjne dla całej oświaty. W mojej ocenie utrzymanie wysokiego poziomu nauczania jest wyłącznie wynikiem wysokiego zaangażowania nauczycieli, co widzę na co dzień na przykładzie wielu pracowników dydaktycznych, zatrudnionych w szkole, w której pełnię funkcję dyrektora.

Zważywszy na powyższe okoliczności, jako dyrektor placówki oświatowej, zawsze traktowałam swoje obowiązki jako służbę na rzecz całej społeczności szkolnej. Było tak również w sytuacji, kiedy to  przygotowywano akcję strajkową w III LO w Kaliszu. W tym czasie byłam zawsze do dyspozycji strony pracowniczej, która była inicjatorem wszczętego sporu zbiorowego.

Z uwagi na treść ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych wszczynanie, prowadzenie oraz koordynowanie kolejnych etapów przygotowywania strajku leży po stronie pracowniczej. Jednym z etapów poprzedzających ogłoszenie strajku jest przeprowadzenie mediacji, która winna być również zainicjowana przez stronę pracowniczą. W dniach od 6 do 30 marca br., kiedy zgodnie z terminami wynikającymi z ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych istniała możliwość przeprowadzenia mediacji, przebywałam w szpitalu rehabilitacyjnym na zwolnieniu lekarskim. Wyjazd ten był zaplanowany dużo wcześniej, aniżeli doszło do wszczęcia sporu zbiorowego. Po powrocie z sanatorium w wyniku konsultacji z radcą prawnym 4 kwietnia br. zorientowałam się, że istnieje prawdopodobieństwo, iż nie zostało przeprowadzone postępowanie mediacyjne w związku z toczącym się sporem zbiorowym. Niezwłocznie po zakończeniu rozmowy z prawnikiem, poprosiłam na rozmowę przewodniczącą komitetu strajkowego. Rozmowa potwierdziła moje przypuszczenie, że mediacji nie było. Nie było czynności prawnej w postaci mediacji, więc nie mógł tym samym, powstać protokół tej czynności. Wtedy okazało się też, że samo referendum przeprowadzone podczas mojej nieobecności było nieważne, bo nie zostało poprzedzone  mediacją, wymaganą  w świetle ustawy.

W tych warunkach wszelkiego rodzaju doniesienia prasowe przypisujące mi jakiekolwiek działania uniemożliwiające przeprowadzenie strajku w III Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Kaliszu są nieprawdziwe. Jednocześnie oświadczam, iż w stosunku do podmiotów, które usiłowały obciążyć mnie odpowiedzialnością za fiasko akcji strajkowej zostały już podjęte właściwe kroki prawne, a ewentualne dalsze rozpowszechnianie takich nieprawdziwych informacji spotka się z taką samą reakcją.

Anna Narewska