X X
X X

Opieka stomatologiczna

Dbając o opiekę zdrowotną uczniów, w załączniku przedstawiamy informację odnośnie gabinetów stomatologicznych z których mogą korzystać uczniowie.
Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami w zakresie profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia jest sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców albo pełnoletnich uczniów.
Sprzeciw złożony powinien być w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę.
Na terenie Miasta Kalisza funkcjonują trzy gabinety stomatologiczne świadczące bezpłatnie świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, które zlokalizowane są na terenie szkół podstawowych.

Zobacz wykaz gabinetów stomatologicznych.