X X
X X

Tulipanowiec pokoleń

W uroczystej oprawie, 16 września odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych. Klasy dwóch roczników – złożyły zobowiązanie wobec zasad panujących w naszej szkole i od tego momentu, symbolicznie stały się częścią „rodziny” kaliskiego „Kopernika”. Dopełnieniem tej uroczystości stało się zasadzenie przy budynku szkoły, drzewa – dostojnego tulipanowca. Fundatorką drzewa jest pani Justyna Zielnik, absolwentka naszej szkoły, stąd moment ten miał symboliczne znaczenie – „splotu pokoleń”, związku przeszłości z przyszłością. Uroczystego „osłonięcia” drzewa pamięci dokonali pani Dyrektor Anna Narewska, Wiceprezydent Miasta Kalisza pan Grzegorz Kulawinek, pani Beata Marzęta z Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Poznaniu, pani Justyna Zielnik z EKO Ogrody Kalisz, Przewodnicząca Rady Rodziców pani Ewelina Kolinka oraz przedstawicielka klas pierwszych.