X X
X X

Pamiętamy…..

Uczniowie naszej Szkoły zwrócili uwagę na potrzebę pielęgnowania pamięci o zmarłych nauczycielach. Aby uczcić pamięć i wyrazić szacunek dla życia i dokonań zmarłych, uczniowie odwiedzili cmentarz miejski, zapalili znicze pamięci na grobach zmarłych nauczycieli, a także posprzątali grób ś.p. Jadwigi Szarras- prof. Gimnazjum Anny Jagielonki oraz Jej ojca Mieczysława Szarrasa- prezydenta M. Kalisza w latach 1923-1935. Na cmentarzu Tynieckim pochowany jest m. in. dyrektor naszej szkoły ś.p. Jerzy Goździelewski- uczniowie zapalili znicz na Jego grobie, a także na grobach wszystkich pochowanych na tym cmentarzu nauczycieli; również uporządkowali i złożyli wiązankę kwiatów na osamotnionym grobie państwa Jadwigi i Stefana Sieklickich. Uczniowie odwiedzili także cmentarz komunalny przy ul. Poznańskiej, gdzie zapalili znicze na grobach nauczycieli Kopernika, a na grobie . p. prof. Magdaleny Rudnickiej złożyli wiązankę kwiatów. Kopernikowcy nawiedzili również cmentarze: ewangelicki i prawosławny, znajdujące się w okolicy Rogatki.