X X
X X

Spotkania z rodzicami uczniów klas I

We wtorek,12 września w auli szkoły odbędą się spotkania dyrekcji i wychowawców z rodzicami uczniów klas I, według następującego harmonogramu:

Klasy 1A,1B, 1C, 1D godzina 16:30
Klasy 1E, 1F, 1G, 1H godzina 17:30

Po zakończeniu spotkania w auli, wychowawcy spotkają się z rodzicami klas w salach lekcyjnych.