X X
X X

Spotkania z rodzicami uczniów klas I

We wtorek, 8 września w auli szkoły odbędą się spotkania dyrekcji i wychowawców z rodzicami uczniów klas I, według następującego harmonogramu:

Klasy 1A i 1B godzina 16:30
Klasy 1C i 1D godzina 17:00
Klasy 1E i 1F godzina 17:30

Po zakończeniu spotkania w auli, wychowawcy spotkają się z rodzicami klas w salach lekcyjnych.
Klasa 1A sala 21
Klasa 1B sala 22
Klasa 1C sala 32
Klasa 1D sala 19
Klasa 1E sala 25
Klasa 1F sala 26