X X
X X

Wyprawka szkolna

Do dnia 15 września 2020 r. (wtorek) można składać wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Wniosek znajduje się w załączniku do ogłoszenia. Dotyczy on wyłącznie uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do szkół ponadpodstawowych.

Do wniosku należy załączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dokumenty potwierdzające dokonane zakupy (faktury, paragony, oświadczenie).

Tu jest wzór wniosku do pobrania.

Uwaga – informacje o Szkolnym stypendium socjalnym znajdują się na stronie www szkoły w MENU->Uczniowie->Stypendia dla uczniów