X X
X X

Stypendyści Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Raz jeszcze młodzież III LO im. M. Kopernika w Kaliszu potwierdziła, że poszukiwanie własnych pasji, rozwijanie indywidualnych zainteresowań, otwarta na wiedzę postawa – przynosi satysfakcję i… sukces. Potwierdzili to uczniowie klas maturalnych: Julia Cholajda oraz Piotr Gradowski, zostając stypendystami Marszałka Województwa Wielkopolskiego. 6 grudnia b.r., na uroczystej gali w Poznaniu zostały wręczone stypendia naukowe. Uczniowie kaliskiego „Kopernika”, jako reprezentanci jedynej szkoły w Kaliszu oraz jedynego liceum w aglomeracji kalisko-ostrowskiej znaleźli się w gronie wyróżnionych 30 uczniów z całej Wielkopolski. „Jeżeli stworzy się odpowiednią atmosferę i warunki, by młody człowiek odkrył pasje, nabrał wiary w swoje możliwości, rozwijał talent – takie sukcesy jak ten, uczniów naszej szkoły, są realne” – powiedziała Dyrektor III LO, Pani Anna Narewska, towarzysząca uczniom w uroczystości. Sukcesy w licznych olimpiadach i konkursach z różnych dziedzin przyczyniły się do sukcesu Julii i Piotra. I są dobrą wróżbą na przyszłość…