X X
X X

Michał Młynarczyk Finalistą Ogólnopolskiego konkursu Wiedzy o Energii Jądrowej Nukleo

5 grudnia br. odbyła się sesja finałowa Ogólnopolskiego konkursu Wiedzy o Energii Jądrowej Nukleo. Miło nam ogłosić sukces naszego ucznia – Michała Młynarczyka z klasy 4B, który znalazł się w gronie dziesięciu najlepszych uczestników z całego kraju, zdobywając jednocześnie tytuł finalisty. Pierwszym etapem konkursu był egzamin dotyczący fizyki jądrowej, atomowej oraz energetyki jądrowej. W drugim etapie Michał zmierzył się z teoretycznym opisem działania cyklotronu (cyklicznego akceleratora cząstek) wraz z uwzględnieniem poprawek relatywistycznych i z opisem doświadczenia wykorzystującego efekt Dopplera do wyznaczania czasu połowicznego rozpadu mało stabilnych izotopów. Przygotował również pracę badawczą o energetyce węglowej i perspektywach jej transformacji w Polsce. Z kolei finałowy projekt związany był bezpośrednio z nazwą konkursu – nukleoniką i polegał na opracowaniu i zaprezentowaniu metod pozwalających na syntezę, separację i detekcję najcięższych znanych pierwiastków i wskazaniu możliwości zwiększenia efektywności prowadzonych badań w tym zakresie.

Opiekunem podczas tej zawiłej podróży w świat skali pojedynczych nuklidów była Pani Doktor Magdalena Grygiel. Cennych porad i wskazówek dostarczyła Pani Doktor Iwona Mądrzak-Litwa oraz Pani Małgorzata Masłowska.