X X
X X

Wycieczka do Berlina

W dniu 2 grudnia 2022 r. odbyła się wycieczka do Berlina. W wycieczce uczestniczyli uczniowie klas drugich i trzecich. Wrażeń było mnóstwo. Zwiedziliśmy m. in. Bramę Brandenburską, Alexanderplatz z Wieżą Telewizyjną, Reichstag czyli niemiecki parlament. Ponadto widzieliśmy m.in. Kolumnę Zwycięstwa, pozostałości Muru Berlińskiego, Wyspę Muzeów, Berlińską Operę oraz Pomnik spalonych książek.
Następnym etapem wycieczki było zwiedzanie Jarmarku Świątecznego.

Opiekę nad uczniami sprawowały panie: Marzena Łodzińska, Magdalena Wiśniewska, Donata Mieloch oraz Agnieszka Żmurkiewicz