X X
X X

Dlaczego Kopernik?

Dlaczego wybrać 3LO Kopernik w 2019-2020 roku

III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika nazywane także „szkołą dwojga imion” to jedna z najstarszych szkół w Kaliszu. Kultywuje wspaniałe tradycje i jest najlepszą szkołą w mieście, zajmuje czołowe 9 miejsce w Wielkopolsce, sytuując się w grupie „złotych” liceów w Polsce, wg Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych. W 2019 r. podczas  Jubileuszu Stulecia szkoła otrzymała Odznakę Honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”. „Kopernik” od lat ma mocną i stałą pozycję szkoły wiodącej w mieście i Wielkopolsce.

W tym niezwykłym jubileuszowym roku szkoła zyskała nowe główne wejście odtworzone na wzór pierwotnego kształtu z pocz. XX w. Półkolisty podjazd umożliwi dostęp do budynku osobom niepełnosprawnym, czyniąc tym samym nasze liceum obiektem dydaktycznym na miarę XXI wieku. Otwarto również  nowoczesną salę historyczną, której wygląd nawiązuje do  historii Szkoły, jej uczniów i Miasta Kalisza. Obecnie trwa  adaptacja pomieszczeń na trzy nowe sale lekcyjne, co zapewni szkole uniknięcie ewentualnej  dwuzmianowości w nadchodzącym r. szk. 2019/2020.

Nasza szkoła daje wiele możliwości. Już od lat uczniowie uczestniczą wyjazdowych wykładach otwartych na uczelniach wyższych Wrocławia i Poznania. W ramach wymiany międzynarodowej ze szkołami od 2002 r. corocznie podejmujemy grupy młodzieży z Holandii, Słowacji. Nowością jest wymiana z młodzieżą z Francji. Szkoła posiada wiele certyfikatów m.in.: Szkoły Promującej Zdrowie, Szkoły Przedsiębiorczości, Szkoły Odkrywców Talentów, Szkoły z Klasą, Szkoła Dobrze Wychowana, Szkoła Nowych Technologii, Szkoły bez Przemocy, Szkoły w Ruchu, Poczytaj mi przyjacielu. Liceum współpracuje także z wieloma uczelniami wyższymi. W ramach współpracy z UAM zorganizowano w 2014 roku klasę akademicką realizującą rozszerzony program z fizyki.

Szkoła współpracuje także z uniwersyteckimi ośrodkami badawczymi w kraju, np. UAM w Poznaniu i za granicą – CERN w Genewie oraz Ośrodkiem Badań Atomowych w Dubnej (Rosja). Wykorzystując współpracę z ośrodkami naukowymi i wyższymi uczelniami, od kilku lat cyklicznie organizowane są Szkolne Spotkania z Nauką. Trzydniowe święto Copernicus Science popularyzuje naukę przy współpracy z ośrodkami akademickimi i politechnicznymi, m.in: Uniwersytetem Warszawskim, Szkołą Główną Handlową, Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniką Wrocławską, Politechniką Łódzką, Państwową Wyższa Szkołą Zawodową w Kaliszu.

W liceum opracowano i wdrożono kilka innowacji pedagogicznych, zrealizowano także eksperyment pedagogiczny wspólnie z UAM. Twórcza i nowatorska działalność nauczycieli III LO dzielących się swoimi osiągnięciami i wynikami pracy wpisuje się w stosowanie tzw. dobrych praktyk, co znalazło potwierdzenie w wyróżniających ocenach ewaluacji zewnętrznej.

Szkoła dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną. Zajęcia lekcyjne prowadzone są w nowoczesnych gabinetach, dwóch pracowniach komputerowych i salach multimedialnych. Uczniowie mogą korzystać z bogato wyposażonej biblioteki, czytelni oraz dwóch sal gimnastycznych i siłowni. Szkoła posiada laboratorium fizyczno-chemiczne. Do dyspozycji uczniów pozostają m.in.: bezprzewodowy Internet, laptopy, projektory multimedialne i tablice interaktywne.

III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika jest bardzo aktywne w środowisku i pełni funkcję kreatywnego inicjatora szeregu działań edukacyjnych, naukowych, kulturalnych i wychowawczych.

Nasi uczniowie uczestnicząc w różnorodnych olimpiadach przedmiotowych, uzyskują tytuły laureatów i finalistów. Wysokie efekty nauczania są widoczne zarówno w wynikach egzaminów maturalnych, jak i EWD. Nasi absolwenci studiują na renomowanych uczelniach w kraju i za granicą, a ich dalsza kariera zawodowa świadczy o bardzo dobrym przygotowaniu, jakie otrzymali w murach III LO. Organizowane są liczne konferencje, uczniowie uczestniczą w różnych projektach. Od 17 lat III LO współorganizuje wraz z Ośrodkiem Kultury Leśnej w Gołuchowie „Dzień Ziemi”. Od 1997r. w liceum istnieje chór „Kopernik”- obecnie w czołówce najlepszych chórów młodzieżowych w Polsce.

W ciągu 20-letniej działalności zespół odniósł wiele sukcesów; były to: czołowe miejsca w konkursach etapu wojewódzkiego, wyróżnienia etapu centralnego oraz w kolejnych edycjach Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a׳cappella Dzieci i Młodzieży (do najważniejszych nagród możemy zaliczyć ZŁOTE PASMA i ZŁOTE KLUCZE z przeglądów chóralnych, z ogólnopolskiego programu „Śpiewająca Polska”, Puchar Gazety Pomorskiej, Puchar Ministra Edukacji Narodowej, Puchar Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jak również dwa SREBRNE i jeden ZŁOTY KAMERTON przyznane w finałach Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy. Chór koncertował w Niemczech, a w 2015 r. odbył tournée po Włoszech. Współpracuje z chórami polskimi i europejskimi, a także z Filharmonią Kaliską. Jest wizytówką kulturalną i artystyczną miasta Kalisza.

W szkole działa także zespół teatralny „Niby nic”. Uczestnicy zajęć prezentują się na różnego rodzaju konkursach recytatorskich i przeglądach teatralnych, osiągając wiele sukcesów. Są zdobywcami m.in. Grand Prix XIX Rejonowego Przeglądu Teatrów Dzieci i Młodzieży, Grand Prix VII Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Młodzieżowych „MELPOMENA 2012”. Aktorskie nagrody indywidualne uczniowie wywalczyli na festiwalu MELPOMENA w 2013r. Są wśród nich laureaci wojewódzkiego i ogólnopolskiego przeglądu monodramów „Sam na scenie”. Z kolei w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim im. Romana Brandstaettera w 2015r. wyróżniła się laureatka III miejsca. W szkole ponadto działa: Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk (organizujące szereg konferencji dla młodzieży z Kalisza) oraz Szkolny Klub Europejski „Młoda Europa” (ważnym elementem działalności są wyjazdy studyjne do Brukseli), prowadzone są również różnorodne zajęcia warsztatowe.

Warto podkreślić, że cyklicznie organizowane są zjazdy absolwentów „ Szkoły Dwojga Imion”. Szkoła wychowała wiele pokoleń inteligencji, została wyróżniona „Honorową Odznaką Miasta Kalisza”, a w 2016r. uzyskała tytuł Wielkopolskiej Szkoły Roku.