X X
X X

Przedmiotowe Zasady Oceniania

Przedmiotowe Zasady Oceniania w III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu